[Serrie-short] Bảng chữ cái ChanBaek (.2.)

Cute chịu không nổi đó nha ❤
Dạo này rảnh quá không có gì làm nên đi reblog fic đỡ vậy, mong readers thông cảm ạ :3

Yu Sama

[Serrie-short] Bảng chữ cái ChanBaek

View original post 825 more words

Advertisements

Trả xiền đê xD~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s