[Doujinshi][Marvel][Stucky] Happy Birthday Steve Rogers! #29

The Freedom Land

image

Vì hôm nay là sinh nhật Steve Rogers, cục cưng của các nàng fan gái nhà này, darling nước Mỹ, tôi sẽ gửi đến một cái doujinshi ngắn mà rất phù hợp với không khí sinh nhật hôm nay :v Mong cụ Steve sang tuổi mới tìm được ý nghĩa sống đời mình =)))))))

Translator: Kei Kem
Editor: JM
Cre on pic

Enjoy!

image

View original post

Advertisements

Trả xiền đê xD~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.