[Doujinshi][Marvel][Stucky][K] The Avengers and The Winter Soldier (Who The Hell Is Bucky?) #1

Artist: mikaeriksenweiseth (Deviantart)

Vietnamese translator: Han Yi aka Rainy Nguyễn

Characters: Bucky Barnes (Winter Soldier), Steve Rogers (Captain America)

Rating: K

Note: Bản dịch đã có sự đồng ý của artist. Có gì sai sót mong mấy bạn thông cảm và góp ý để mình sửa đổi.

DO NOT TAKE OUT

———————————————————————————————————

#1 Who The Hell Is Bucky?

who_the_hell_is_bucky_by_mikaeriksenweiseth-d7tc4ft

Chội ôi, người ta mới nói có mấy câu thôi mà em Đông đã mặt đỏ hết lên nghĩ đến chuyện đâu đâu rồi kìa :v =))))))))))

 

Advertisements

Trả xiền đê xD~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.