[Doujinshi][Marvel][Stucky][K] 21st Century Adventure Time With Cap & Bucky

Artist: renkaz (Deviantart)

Vietnamese translator: Han Yi aka Rainy Nguyễn

Characters: Bucky Barnes (Winter Soldier), Steve Rogers (Captain America), Tony Stark (Iron Man), Natasha Romanoff (Black Widow)

Rating: K

Note: Bản dịch đã có sự đồng ý của artist. Có gì sai sót mong mấy bạn thông cảm và góp ý để mình sửa đổi.

DO NOT TAKE OUT

———————————————————————————————————

stupid_stucky_comic_by_renkaz-d7i72mg

p.s Hình ảnh chất lượng không được tốt mấy bạn đừng chê nha ;; Mà thiếu muối dễ sợ =)))))))

Advertisements

Trả xiền đê xD~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.