[Doujinshi][Marvel][Stony_Thorki][B] Baby Avengers

Artist: 0yongyong0

Vietnamese translator: Han Yi aka Rainy Nguyễn

Characters: baby Steve Rogers (Captain America), baby Tony Stark (Iron Man), baby Thor, baby Loki

Rating: K+

Note: Bản dịch chưa có sự đồng ý của artist, vui lòng không mang ra ngoài. Tên do người dịch tự đặt vì bản gốc không có tên. Có gì sai sót mong mấy bạn thông cảm và góp ý để mình sửa đổi.

DO NOT TAKE OUT

———————————————————————————————————

Ctrl + để đọc rõ hơn

tumblr_nq3bynEQtl1t15wqso3_400

Advertisements

Trả xiền đê xD~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.