[Doujinshi][Marvel][ThorKi][K] ThorKi’s Collection

Artist: smilyimp

Vietnamese translator: Han Yi aka Rainy Nguyễn

Characters: Thor, Loki

Rating: K

Note: Bản dịch đã có sự đồng ý của artist. Có gì sai sót mong mấy bạn thông cảm và góp ý để mình sửa đổi.

DO NOT TAKE OUT

———————————————————————————————————

1. Negotiation

Orginal Link

2. Bonus

throne_by_smilyimp-d8uoxdf

Orginal Link

Original Link

*Chiếc áo “Chúng ta sẽ thân nhau.”

Original Link

Advertisements

Trả xiền đê xD~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.