Recommended Doujinshi

Dưới đây tổng hợp các trang theo như mình biết là có dịch doujinshi dù nhiều hay ít, mình chỉ đơn giản là thống kê lại vì có một niềm đam mê mãnh liệt với doujinshi thôi ạ.

=Stony doujinshi=

..☆ lonely snowflake ☆.. | Phiêu Lãng Thành | Phong Đình | BLUE SEA

=JarTon/Cybershusband doujinshi=

Phiêu Lãng Thành

B7lvmJ72Fd

=Stucky doujinshi=

THE FREEDOM LAND | “But I loved you first.” | Blue

Still finding…

Advertisements