Collections

  • Nơi đặt những cuốn sách fanfictions của những couples/nhóm nhạc mình support, từ những bạn authors/translators/editors khác, không phải của mình. KHÔNG BAO GỒM NHỮNG QUYỂN SÁCH DÁN MÁC CHUYỂN VER/ĐẠO NHÁI/BẢN KHÔNG CHÍNH THỨC.
  • Hầu hết các nhóm mình support toàn flop thôi vì vậy mà lượng fanfic được viết/dịch ra tiếng Việt cũng rất hiếm và ít hơn so với mặt bằng chung của những nhóm nổi tiếng. Mình vẫn đang cố gắng tổng hợp hết.
  • Giá sách của Boyfriend là do Minto Suri tổng hợp, KHÔNG PHẢI MÌNH.
  • Vì chỉ là bài tổng hợp, không phải bài recommendation (xin mời sang trang bên kia), nên mình sẽ không thể đọc qua hết những quyển sách ở đây, cũng như check xem nội dung, rating, chính tả, ngữ pháp và etc các thứ có đúng ý, phù hợp các bạn hay không. Các bạn có thể để lại comment góp ý bên dưới.
  • Không đạo nhái, chuyển ver dưới mọi hình thức.
  • Không mang sách ra ngoài khi chưa có sự cho phép của authors/translators/editors.

1. Boyfriend

2. My Name

3. Nu’est

4. U-Kiss

5. VIXX

Advertisements