Vietnamese authors

I. B.A.P

Khoảng lặng sau cơn mưa | Twoshot | BangHim | Thìa

Những ngày xưa cũ  | Oneshot | BangHim | Ginny Trần

Cúc dại trắng | Drabble | DaeUp | Soomii Mato

Bông lan trứng muối | Oneshot | BangHim | Soomii Mato

Phía sau hàng rào | Imagine | BangYu | Ri Yuan

[Bài viết bị giới hạn cho nên có thể các bạn sẽ không đọc được Imagine này]

Mưa. Seoul phố một làn âm u. | Drabble | BangHim | Blandmato

Mùa hè… Cái ôm từ phía sau… | Drabble | BangHim | Blandmato

Hãy chỉ cần bên tôi là đủ | Drabble | BangHim | Blandmato

I wonder… but ok now | Drabble | BangHim | Blandmato

Chạm lấy nhau đi | Drabble | BangHim | Blandmato

[Lần đó kêu bà ấy đừng xóa đi, thế nào lại đặt pass. Mình chẳng biết pass là gì đâu :”<]

II. EXO

Nhật kí osin của Lu Han | Shortfic | HunHan | Luna Moon

Nutella or me? | Oneshot | KaiHan | Gờ Rape

Về Kim Jong Dae và sinh nhật dữ dội | Oneshot | Jong Dae | Lavi

Mùa quên lãng | Oneshot | KaiHun | Joo

III. Beast

Tan | Oneshot | JunSeung | Ginny Trần

| Oneshot | JunSeung | Ginny Trần

Lưng chừng hạnh phúc | Oneshot | DooSeob | Ginny Trần

IV. Boyfriend

Valentine | Oneshot | SeongJeong | Thánh Thiện

Trở về | Drabble | SeongJeong | Hyomin

 

V. Teen Top

Mnet Scandal | Oneshot | ChunJoe | Yuki – Whitefox – Seuno

The Pains | Oneshot | CAPJoe, ChunJoe | Yuki – Whitefox – Seuno

 

VI. Super Junior

Tâm | Oneshot | KyuMin | C Snow

 

VII. 2NE1

Xấu (Sei bella) | Park Bom – centric | Minto Suri

Advertisements

Trả xiền đê xD~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.