B.A.P – Americano

 
Bjb2olACEAEEWaN
=Small paper cup=

[Drabble][BangHim][T] Chuyện nhà BangHim

[Drabble][BangHim][T-M] Cô gái của tôi

[Drabble][BangHim][K+] Giấc mơ của Bang Yong Guk

[Drabble][BangHim_HimDae_HimUp][K+] Phía sau một người

[Drabble][BangHim][K+] Instagram

[Drabble][BangHim][T] Sinh nhật 18 tuổi

[Drabble][Sequel Sinh nhật 18 tuổi][BangHim][T] Sinh nhật 24 tuổi

[Drabble][BangHim][K+] Good bye bye

[Drabble][BangZelo_BangUp][K] Một tai nạn đau thương và một kết thúc có hậu

[Drabble][DaeUp][NC-17] Please don’t say you love me

[Drabble][T][DaeJae] Những kẻ cô đơn

[Drabble][K][DaeUp] Câu chuyện về chàng trai ở nhà để xe

[Drabble][BangHim][K] Tôi. Em. Chúng ta.

[Drabble][DaeUp][K] Tuyết rơi rồi em có thấy không?

[Drabble][JongUp-Centric][M] 17

[Drabble][DaeUp][K] Bầu trời của em

 

=Medium paper cup=

[Oneshot][BangHim][K+] Coffee Shop

[Oneshot][BangHim][T] Anh xin lỗi

[Oneshot][BangHim][T] Vị đắng của Americano

[Oneshot][BangHim][K] #LetsTalkAboutMyBbang

[Oneshot][DaeJae][M] I Dream. You Dream.

[Oneshot][Sequel I Dream.You Dream.][DaeJae][T] Sau ngần ấy thời gian

[Oneshot][BangDae_HimDae][T] I can’t forget these memories

[Oneshot][DaeUp_BangUp][T] Có những mùa hoa nào

[Oneshot][DaeUp][T+] Dậy đi em

[Oneshot][DaeUp][K] Có những ngày em chẳng còn gì

[Oneshot][DaeUp][K] Âm thanh của ngày xưa cũ

 

=Large paper cup=

[Shortfic][NamHim_GukHim][T] Hoán vai

 

=Super large paper cup=

[Drabble series][BangHim][T-M] Body 

[Longfic][BAP][T+] Xưng Đế Hành Trình

[Series][YongGuk-Centric/BangHim][PG-15] Những chuyến đi xa

 

=Extra=

[Transfic][Shortfic][M] Đứa trẻ thông minh

(do tớ không có lưu trong bộ nhớ máy và giờ thì không thể copy bên aff qua được nên các bạn đọc đỡ nha ^^)

Intro|1|2|3

[Poem ver.][BangHim][T] Good bye bye

Advertisements

Trả xiền đê xD~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.