[Doujinshi][Marvel][CivilWar][B] How to solve Civil War in Corgi way

Artist: Kairuru

Vietnamese translator: Han Yi aka Rainy Nguyễn

Characters: Bucky Barnes (Winter Soldier – Raccoon), Tony Stark (Iron Man – Corgi), Steve Rogers (Captain America)

Rating: B – trẻ em cỡ nào cũng đọc được

Note: Bản dịch đã có sự đồng ý của artist. Có gì sai sót mong mấy bạn thông cảm và góp ý để mình sửa đổi.

Original version: http://kairuru-art.tumblr.com/post/147368892551/how-to-solve-civil-war-in-corgi-way-they-are-such

DO NOT TAKE OUT

——————————————————————————————————— Continue reading “[Doujinshi][Marvel][CivilWar][B] How to solve Civil War in Corgi way”

Advertisements

[Doujinshi][Marvel][Stony][K] One more donut, please!!!

Artist: Kairuru

Vietnamese translator: Han Yi aka Rainy Nguyễn

Characters: Steve Rogers (Captain America), Tony Stark (Iron Man)

Rating: K

Note: Bản dịch đã có sự đồng ý của artist. Có gì sai sót mong mấy bạn thông cảm và góp ý để mình sửa đổi.

Original: http://kairuru-art.tumblr.com/post/146840398201/one-jumbo-donut-please-stony-x-zootopia-thanks

DO NOT TAKE OUT

———————————————————————————————————

Continue reading “[Doujinshi][Marvel][Stony][K] One more donut, please!!!”

[Doujinshi][Marvel][Stony][K] Civil Cats&Dogs War

Artist: esmidsm

Vietnamese translator: Han Yi aka Rainy Nguyễn

Characters: Steve Rogers (Captain America), Tony Stark (Iron Man)

Rating: K

Note: Bản dịch đã có sự đồng ý của artist. Có gì sai sót mong mấy bạn thông cảm và góp ý để mình sửa đổi.

DO NOT TAKE OUT

———————————————————————————————————-

Continue reading “[Doujinshi][Marvel][Stony][K] Civil Cats&Dogs War”

[Doujinshi][Marvel][Stony][T] Stony’s Collection (2)

Artist: smilyimp

Vietnamese translator: Han Yi aka Rainy Nguyễn

Characters: Tony Stark (Iron Man), Steve Rogers (Captain America)

Rating: T

Note: Bản dịch đã có sự đồng ý của artist. Có gì sai sót mong mấy bạn thông cảm và góp ý để mình sửa đổi.

DO NOT TAKE OUT

———————————————————————————————————

Continue reading “[Doujinshi][Marvel][Stony][T] Stony’s Collection (2)”

[Doujinshi][Marvel][Stony][T] Stony’s Collection (1)

Artist: smilyimp

Vietnamese translator: Han Yi aka Rainy Nguyễn

Characters: Tony Stark (Iron Man), Steve Rogers (Captain America)

Rating: T

Note: Bản dịch đã có sự đồng ý của artist. Có gì sai sót mong mấy bạn thông cảm và góp ý để mình sửa đổi.

DO NOT TAKE OUT

———————————————————————————————————

Continue reading “[Doujinshi][Marvel][Stony][T] Stony’s Collection (1)”